เวทีสัมมาชีพ

ดร.สุนทร คุณชัยมัง

ตำแหน่งผู้อำนวยการมูลนิธิสัมมาชีพ

อ่านประวัติ

หลักสูตร

ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 8

Active Change Agent
เปิดแล้วโครงการ“ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง” รุ่นที่ 8
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.right-livelihoods.org
หรือ โทร. 02 530 9204-5

 อ่านหลักสูตร


ติดต่อเรา