• slide-3
  • slide-3
  • slide-3

เวทีสัมมาชีพ

ดร.สุนทร คงชัยมัง

ตำแหน่งผู้อำนวยการมูลนิธิสัมมาชีพ

อ่านประวัติ

สังคมสัมมาชีพ

กิจกรรมล่าสุด

คืนสู่เหย้า ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง

04/05/2560

มูลนิธิสัมมาชีพและชมรมผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง ขอเชิญร่วมงาน คืนสู่เหย้า ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16.00-20.00 น.

ดูกิจกรรมทั้งหมด

งานสัมมนาล่าสุด

ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 8

04/05/2560

Active Change Agent เปิดแล้วโครงการ “ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง” รุ่นที่ 8 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 มี.ค. - 15 มิ.ย. 2560 สนใจโทร. 02-530-9204-5

งานสัมมนาทั้งหมด

บล็อกล่าสุด

เซ็นทรัลเชียงใหม่ปรับโฉม‘กาดหลวงแอร์

04/05/2560

เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ทุ่มงบกว่า 40 ล้าน เพิ่มพื้นที่-ปรับโฉม “กาดหลวง แอร์พอร์ต” ศูนย์รวมอาหาร ของฝากพื้นเมืองล้านนากว่า100 ร้านค้า

อ่านบล็อกทั้งหมด

หลักสูตร

ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 8

Active Change Agent
เปิดแล้วโครงการ“ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง” รุ่นที่ 8
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 มี.ค. - 15 มิ.ย. 2560
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.right-livelihoods.org
หรือ โทร. 02 530 9204-5

 อ่านหลักสูตร


ติดต่อเรา