• slide-3
  • slide-3
  • slide-3

ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง

  • ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 8
  • ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 7
  • ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 6
  • ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 5
  • ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 4
  • ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 3
  • ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 2
  • ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 1

เวทีสัมมาชีพ

ดร.สุนทร คุณชัยมัง

ตำแหน่งผู้อำนวยการมูลนิธิสัมมาชีพ

อ่านประวัติดูประวัติทั้งหมด

สังคมสัมมาชีพ

กิจกรรมล่าสุด

คืนสู่เหย้า ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง

โดย admin / 20.02.2560

มูลนิธิสัมมาชีพและชมรมผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง ขอเชิญร่วมงาน คืนสู่เหย้า ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16.00-20.00 น.

ดูกิจกรรมทั้งหมด

งานสัมมนาล่าสุด

ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 8

โดย admin / 27.03.2560

Active Change Agent เปิดแล้วโครงการ “ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง” รุ่นที่ 8 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 มี.ค. - 15 มิ.ย. 2560 สนใจโทร. 02-530-9024-5

งานสัมมนาทั้งหมด

บทความล่าสุด

ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 7

โดย admin / 20.02.2560

ภายใต้หัวข้อง “สัมมาชีพชุมชน” สาระสําคัญของรุ่นที่ 7 เพื่อ ติดอาวุธทางปัญญาให้กับผู้นำทุกภาคส่วน ให้เกิดการขับเคลื่อน งานด้านสังคมและเกิดการปฏิรูปสังคมที่เป็นจริง

อ่านบทความทั้งหมด
<

ความเคลื่อนไหวกิจกรรม

วิดีโอล่าสุด


ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 7


ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 6

ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 5

ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 4

ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 3

หลักสูตร

ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 8

Active Change Agent
เปิดแล้วโครงการ“ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง” รุ่นที่ 8
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 มี.ค. - 15 มิ.ย. 2560

หลักสูตรเน้น
1. สร้างผู้นำในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและผู้นำของประเทศ
2. ความร่วมมือข้ามภาคส่วน (Cross-Sector Collaboration)
3. เตรียมความพร้อม Thailand 4.0 SMEs 4.0

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.right-livelihoods.org
หรือ โทร. 02 530 9204-5อ่านหลักสูตร


ติดต่อเรา