• slide-3
 • slide-3
 • slide-3
 • slide-3

ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง

 • ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 8
 • ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 7
 • ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 6
 • ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 5
 • ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 4
 • ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 3
 • ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 2
 • ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 1

เวทีสัมมาชีพ

ดร.สุนทร คุณชัยมัง

ตำแหน่งผู้อำนวยการมูลนิธิสัมมาชีพ

รัฐบาลมีโครงการเอาเงินลงชุมชนตำบลละ 5 ล้านบาท บริษัทอาจเคยใช้เงิน ทำโครงการ สนับสนุนชุมชน 5 แสนบ้าน โดยเปรียบเทียบความสำคัญของบริษัทในพื้นที่ลดลง เราจะ อาศัยนี้ทำงานร่วมกับรัฐและชุมชนอย่างไร

อ่านประวัติดูประวัติทั้งหมด

สังคมสัมมาชีพ

กิจกรรมล่าสุด

คืนสู่เหย้า ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง

โดย admin / 20.02.2560

มูลนิธิสัมมาชีพและชมรมผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง ขอเชิญร่วมงาน คืนสู่เหย้า ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16.00-20.00 น.

ดูกิจกรรมทั้งหมด

งานสัมมนาล่าสุด

ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 7

โดย admin / 20.02.2560

ภายใต้หัวข้อ “TOGETHER ก้าวไปด้วยกัน ด้วยพลังสร้าง สรรค์” วันเสาร์-อาทิตย์ (09.00 น. – 16.00 น.) เดือน ต.ค. 2559 สถานที่ ห้องประชุมไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม

งานสัมมนาทั้งหมด

บทความล่าสุด

ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 6

โดย admin / 20.02.2560

ภายใต้หัวข้อง “สัมมาชีพชุมชน” สาระสําคัญของรุ่นที่ 6 เพื่อ ติดอาวุธทางปัญญาให้กับผู้นำทุกภาคส่วน ให้เกิดการขับเคลื่อน งานด้านสังคมและเกิดการปฏิรูปสังคมที่เป็นจริง

อ่านบทความทั้งหมด
<

ความเคลื่อนไหวกิจกรรม

วิดีโอล่าสุด


ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 7


ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 6

ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 5

ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 4

ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 3

หลักสูตร

ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 7

ภายใต้หัวข้อ “TOGETHER ก้าวไปด้วยกัน ด้วยพลังสร้างสรรค์” นอกจากจะเป็นการสร้างธุรกิจแขนงใหม่ขึ้นแล้วยังนำเอากระบวน การความร่วมมือข้ามภาคส่วน (Cross-Sector Collaboration) ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งที่สากลให้ความสนใจพัฒนาขึ้นเป็นกลยุทธ์การ บริหารองค์กรในยุคใหม่นี้ ดังนั้น หลักสูตร LFC cohort # 7 จึง มีการปรับปรุงเนื้อหาของหลักสูตรและการบริหารงานโครงการ เพื่อให้สอดคล้องกับประเด็นใหม่ๆที่ท้าท้ายต่อผู้นำ-นำการเปลี่ยน แปลง ซึ่งจะเป็นผลิตผลของโครงการ วันเสาร์-อาทิตย์ (09.00 น. – 16.00 น.) – เดือนตุลาคม 2559 สถานที่ ห้องประชุมไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม สถาบันพัฒนาองค์กร ชุมชน (องค์การมหาชน) จำนวน 84 คนต่อรุ่นอ่านหลักสูตร


ติดต่อเรา