เวทีสัมมาชีพ

นายสมพล เกียรติไพบูลย์

ประธานกรรมการมูลนิธิสัมมาชีพ

"วันนี้เราทำงานแบบลองผิดลองถูกไม่ได้แล้ว การที่คุณจะทำอะไรต้องทำฐานเรื่องความรู้ความเข้าใจและพัฒนานี่คือปรัชญาของในหลวงรัชกาลที่ 9 เอาหลักพอเพียงของท่านมาใช้"

อ่านประวัติ

หลักสูตร

ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 8

ภายใต้หัวข้อ "Active Change Agent"
 

 อ่านหลักสูตร


ติดต่อเรา