• slide-3


หน้าแรก / ความเคลื่อนไหวกิจกรรม / โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้นำองค์กรเกษตรกร รุ่นที่  5

โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้นำองค์กรเกษตรกร รุ่นที่  5

โดย admin / 09.04.2561

        เมื่อวันที่  30 มีนาคม-1 เมษายน พ.ศ.2561 มูลนิธิสัมมาชีพและสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรได้จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้นำองค์กรเกษตรกร  หลักสูตร “ผู้นำ-นำการเปลี่ยน  เกษตรกร รุ่นที่  5” ณ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน จ.นครศรีธรรมราช  โดยมีดร.สุนทร คุณชัยมัง ผู้อำนวยการมูลนิธิสัมมาชีพ บรรยายในหัวข้อ" โลก 4.0 การเปลี่ยนแปลงและบทบาทผู้นำเกษตรกร รุ่นที่ 5  และได้รับเกียรติจากนายสุรพงษ์  ณรงค์น้อย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชายน้อยฟู้ด จำกัด มาให้ความรู้และเป็นกรณีศึกษาให้แก่ผู้เข้าอบรมเพื่อที่จะต่อยอดให้แก่ผู้เข้าอบรม

ความเคลื่อนไหวกิจกรรม


ร่วมสร้างต้นแบบพัฒนาผู้ประกอบการจังหวัดเชียงราย

โดย admin / 12 ต.ค. 2561

ร่วมสร้างต้นแบบพัฒนาผู้ประกอบการจังหวัดเชียงราย...

ประชุมขยายผลความสำเร็จโครงการประชารัฐครั้งที่ 2

โดย admin / 12 ต.ค. 2561

ประชุมศึกษางานต้นแบบ ต่อยอดและขยายผลความสำเร็จของประชารั...

เวที Focus group วิสาหกิจชุมชนจังหวัดพะเยา

โดย admin / 16 ต.ค. 2561

มูลนิธิสัมมาชีพร่วมกับ SME Development Bank  ได้จัดเวที...

ประชุมขยายผลการจัดการต้นแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชน

โดย admin / 16 ต.ค. 2561

ประชุมขับเคลื่อนงาน  “โครงการขยายผล การจัดการต้นแบบ การท...

ดูทั้งหมด