• slide-3


หน้าแรก / ความเคลื่อนไหวกิจกรรม / แนวคิดหลักการและกระบวนการส่งเสริมขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ จังหวัดกาฬสินธุ์

แนวคิดหลักการและกระบวนการส่งเสริมขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ จังหวัดกาฬสินธุ์

โดย admin / 11.04.2561

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรได้จัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่ผู้นำและเกษตรกรสมาชิก โดยเนื้อหาหลักสูตรคือแนวคิดหลักการและกระบวนการส่งเสริมขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ โดยที่ผ่านมาได้จัดอบรมไปแล้ว 2  ครั้ง มีมูลนิธิสายใยแผ่นดิน (Green Net Foundation) เป็นวิทยากร

ครั้งที่ 1 จัดอบรม ณ จังหวัดมหาสารคาม ในวันที่ 4-6 มกราคม 2561

ครั้งที่ 2 เป็นการอบรมโดยใช้พื้นที่ปฏิบัติจริงในจังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันที่ 22-24 มีนาคม 2561 ซึ่งในครั้งที่ 2 ทางมูลนิธิสัมมาชีพได้รับเชิญให้เข้าร่วมสังเกตการณ์และเรียนรู้ร่วมกับผู้นำเกษตรกรและเจ้าหน้าที่กองทุนฟื้นฟูฯ

ความเคลื่อนไหวกิจกรรม


ร่วมสร้างต้นแบบพัฒนาผู้ประกอบการจังหวัดเชียงราย

โดย admin / 12 ต.ค. 2561

ร่วมสร้างต้นแบบพัฒนาผู้ประกอบการจังหวัดเชียงราย...

ประชุมขยายผลความสำเร็จโครงการประชารัฐครั้งที่ 2

โดย admin / 12 ต.ค. 2561

ประชุมศึกษางานต้นแบบ ต่อยอดและขยายผลความสำเร็จของประชารั...

เวที Focus group วิสาหกิจชุมชนจังหวัดพะเยา

โดย admin / 16 ต.ค. 2561

มูลนิธิสัมมาชีพร่วมกับ SME Development Bank  ได้จัดเวที...

ประชุมขยายผลการจัดการต้นแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชน

โดย admin / 16 ต.ค. 2561

ประชุมขับเคลื่อนงาน  “โครงการขยายผล การจัดการต้นแบบ การท...

ดูทั้งหมด