• slide-3


หน้าแรก / ความเคลื่อนไหวกิจกรรม / โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้นำองค์กรเกษตรกร รุ่นที่ 8

โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้นำองค์กรเกษตรกร รุ่นที่ 8

โดย admin / 07.05.2561

        วันที่ 4-6 พฤษภาคม พ.ศ.2561 มูลนิธิสัมมาชีพร่วมกับสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้นำองค์กรเกษตรกร หลักสูตร “ผู้นำ-นำการเปลี่ยน เกษตรกร รุ่นที่ 8” ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน จ.อุบลราชธานี โดยมีดร.สุนทร คุณชัยมัง อดีตผู้อำนวยการมูลนิธิสัมมาชีพ บรรยายในหัวข้อ" โลก 4.0 การเปลี่ยนแปลงและบทบาทผู้นำเกษตรกร และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วัลยา สุทธิขำ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมเสวนาแนวทางการจัดการเศรษฐกิจชุมชน-สังเคราะห์บทเรียนการประกอบการสัมมาชีพชุมชน มาให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมเพื่อที่จะต่อยอดให้แก่ผู้เข้าอบรม

ความเคลื่อนไหวกิจกรรม


ร่วมสร้างต้นแบบพัฒนาผู้ประกอบการจังหวัดเชียงราย

โดย admin / 12 ต.ค. 2561

ร่วมสร้างต้นแบบพัฒนาผู้ประกอบการจังหวัดเชียงราย...

ประชุมขยายผลความสำเร็จโครงการประชารัฐครั้งที่ 2

โดย admin / 12 ต.ค. 2561

ประชุมศึกษางานต้นแบบ ต่อยอดและขยายผลความสำเร็จของประชารั...

เวที Focus group วิสาหกิจชุมชนจังหวัดพะเยา

โดย admin / 16 ต.ค. 2561

มูลนิธิสัมมาชีพร่วมกับ SME Development Bank  ได้จัดเวที...

ประชุมขยายผลการจัดการต้นแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชน

โดย admin / 16 ต.ค. 2561

ประชุมขับเคลื่อนงาน  “โครงการขยายผล การจัดการต้นแบบ การท...

ดูทั้งหมด