• slide-3


หน้าแรก / ความเคลื่อนไหวกิจกรรม / นางนงนุช สีหา ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จ.ร้อยเอ็ด

นางนงนุช สีหา ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จ.ร้อยเอ็ด

โดย admin / 16.05.2561

นางนงนุช สีหา ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จ.ร้อยเอ็ด โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำองค์กรเกษตรกร กิจกรรมที่ 1 อบรมหลักสูตรผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 8 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี

ความเคลื่อนไหวกิจกรรม


ร่วมสร้างต้นแบบพัฒนาผู้ประกอบการจังหวัดเชียงราย

โดย admin / 12 ต.ค. 2561

ร่วมสร้างต้นแบบพัฒนาผู้ประกอบการจังหวัดเชียงราย...

ประชุมขยายผลความสำเร็จโครงการประชารัฐครั้งที่ 2

โดย admin / 12 ต.ค. 2561

ประชุมศึกษางานต้นแบบ ต่อยอดและขยายผลความสำเร็จของประชารั...

เวที Focus group วิสาหกิจชุมชนจังหวัดพะเยา

โดย admin / 16 ต.ค. 2561

มูลนิธิสัมมาชีพร่วมกับ SME Development Bank  ได้จัดเวที...

ประชุมขยายผลการจัดการต้นแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชน

โดย admin / 16 ต.ค. 2561

ประชุมขับเคลื่อนงาน  “โครงการขยายผล การจัดการต้นแบบ การท...

ดูทั้งหมด