• slide-3


หน้าแรก / ความเคลื่อนไหวกิจกรรม / ตัวแทนคณะกรรมการจากมูลนิธิสัมมาชีพร่วมงาน SET Social Impact Day 2017: Partnership for the Goals “รวมพลังเพื่อความยั่งยืน”

ตัวแทนคณะกรรมการจากมูลนิธิสัมมาชีพร่วมงาน SET Social Impact Day 2017: Partnership for the Goals “รวมพลังเพื่อความยั่งยืน”

โดย admin / 19.07.2560

วันที่ 13 ก.ค.2560 อ.เอ็นนู ซื่อสุวรรณ ตัวแทนจากคณะกรรมการมูลนิธิสัมมาชีพได้รับเชิญเข้าร่วม งาน SET Social Impact Day 2017: Partnership for the Goals “รวมพลังเพื่อความยั่งยืน” ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และร่วมรับฟังเสวนา แนวทางความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจและภาคสังคม ในหัวข้อ "ความรู้จากผู้ลงมือทำจริง สู่การต่อยอดธุรกิจและสังคมที่ดี"(Partnership Sharing) พร้อมทั้งยังมีพันธมิตรและเครือข่ายการลงทุนเพื่อสังคมร่วมแลกเปลี่ยนความรู้มากกว่า 25 บริษัท

ความเคลื่อนไหวกิจกรรม


บริษัท กาแฟวาวี จำกัด

โดย admin / 04 ก.ค. 2560

ข้อมูลประกอบการพิจารณางานรางวัล SMEs – สัมมาชีพ 2560 บริ...

บริษัท กรีนโกรทออร์แกนิค จำกัด

โดย admin / 04 ก.ค. 2560

ข้อมูลประกอบการพิจารณางานรางวัล SME – สัมมาชีพ 2560...

ห้างหุ้นส่วนจำกัดเรือนไหมใบหม่อน

โดย admin / 05 ก.ค. 2560

ข้อมูลประกอบการพิจารณางานรางวัลSMEs-สัมมาชีพ 2560 ห้างหุ...

ตัวแทนคณะกรรมการจากมูลนิธิสัมมาชีพร่วมงาน SET Social Impact Day 2017: Partnership for the Goals “รวมพลังเพื่อความยั่งยืน”

โดย admin / 19 ก.ค. 2560

ตัวแทนจากคณะกรรมการมูลนิธิสัมมาชีพได้รับเชิญเข้าร่วม งาน...

ดูทั้งหมด