• slide-3


หน้าแรก / ความเคลื่อนไหวกิจกรรม / ตัวแทนคณะกรรมการจากมูลนิธิสัมมาชีพร่วมงาน SET Social Impact Day 2017: Partnership for the Goals “รวมพลังเพื่อความยั่งยืน”

ตัวแทนคณะกรรมการจากมูลนิธิสัมมาชีพร่วมงาน SET Social Impact Day 2017: Partnership for the Goals “รวมพลังเพื่อความยั่งยืน”

โดย admin / 19.07.2561

วันที่ 13 ก.ค.2560 อ.เอ็นนู ซื่อสุวรรณ ตัวแทนจากคณะกรรมการมูลนิธิสัมมาชีพได้รับเชิญเข้าร่วม งาน SET Social Impact Day 2017: Partnership for the Goals “รวมพลังเพื่อความยั่งยืน” ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และร่วมรับฟังเสวนา แนวทางความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจและภาคสังคม ในหัวข้อ "ความรู้จากผู้ลงมือทำจริง สู่การต่อยอดธุรกิจและสังคมที่ดี"(Partnership Sharing) พร้อมทั้งยังมีพันธมิตรและเครือข่ายการลงทุนเพื่อสังคมร่วมแลกเปลี่ยนความรู้มากกว่า 25 บริษัท

ความเคลื่อนไหวกิจกรรม


ร่วมสร้างต้นแบบพัฒนาผู้ประกอบการจังหวัดเชียงราย

โดย admin / 12 ต.ค. 2561

ร่วมสร้างต้นแบบพัฒนาผู้ประกอบการจังหวัดเชียงราย...

ประชุมขยายผลความสำเร็จโครงการประชารัฐครั้งที่ 2

โดย admin / 12 ต.ค. 2561

ประชุมศึกษางานต้นแบบ ต่อยอดและขยายผลความสำเร็จของประชารั...

เวที Focus group วิสาหกิจชุมชนจังหวัดพะเยา

โดย admin / 16 ต.ค. 2561

มูลนิธิสัมมาชีพร่วมกับ SME Development Bank  ได้จัดเวที...

ประชุมขยายผลการจัดการต้นแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชน

โดย admin / 16 ต.ค. 2561

ประชุมขับเคลื่อนงาน  “โครงการขยายผล การจัดการต้นแบบ การท...

ดูทั้งหมด