• slide-3


หน้าแรก / ความเคลื่อนไหวกิจกรรม / ประชารัฐ-สัมมาประชารัฐ...แนวคิดและทิศทาง

ประชารัฐ-สัมมาประชารัฐ...แนวคิดและทิศทาง

โดย admin / 02.08.2561

    ก่อนอื่นคงฉายภาพองค์ประกอบประชารัฐก่อนมูลนิธิสัมมาชีพเห็นว่ามีองค์ประกอบด้วย 3 ส่วนหลักๆ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพราะเห็นว่าลำพังภาครัฐนั้นมีข้อจำกัด ราชการเป็นระบบใหญ่ มีข้อจำกัดของบุคลากรที่มีกรอบวิธีคิดอีก แบบซึ่งไม่ได้บอกว่าถูกหรือผิดรวมถึงโลกได้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทำให้รัฐบาล และระบบราชการมีข้อจำกัดในการปรับตัวรัฐบาลแต่ละรัฐบาลมีอายุสั้นความหวังที่จะขับเคลื่อนประเทศนั้นค่อนข้างยาก เนื่องจากนโยบายไม่ต่อเนื่องที่สำคัญรัฐบาลชุดใหม่มักนำเสนอนโยบายใหม่ของเก่าที่ทำไว้ก็ล้มเลิกเสียอย่าว่าแต่รัฐบาลที่ไม่ต่อเนื่อง แม้แต่ภาคเอกชนที่ผู้บริหารทำงานอย่างต่อเนื่องกันนับสิบๆปี การที่จะทำให้บริษัทมั่นคงหรือก้าวหน้ายิ่งขึ้นก็ยังยากแต่ถ้าหันกลับไปดูอย่างเวียดนามที่มาแรงเขาต่างจากเรา เพราะนโยบายต่อเรื่องจีนก็เช่นกันนอกจากนโยบายของเขามีความต่อเนื่องแล้วยังมีการสร้างผู้นำขึ้นมาอย่างต่อเนื่องอีกด้วยหรืออย่างสิงคโปร์นโยบาย และรัฐบาลที่เจริญเพราะทั้งรัฐบาล และนโยบายมีความต่อเนื่องฉะนั้นการขาดความต่อเนื่องของนโยบายเป็นรากปัญหาชองประเทศไทย ความต่อเนื่องของนโยบายจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดคุณหมอประเวศ (นายแพทย์ประเวศ วะสี) เคยบอกว่า "จิ๊กซอว์" ตัวหนึ่งในการพัฒนาประเทศหายไปนั่นคือ "ภาคเอกชน" ซึ่งภาคเอกชนมีความสามารถในการบริหารจัดการ เก่งในเรื่องการจัดการทุน รัฐบาลไม่เก่งในการบริหารจัดการทุน จิ๊กซอว์ตัวนี้หายไปนานมากขณะนี้รัฐบาลจะอยู่นานเท่าไหร่ไม่รู้แต่รัฐบาลได้ดึงจิ๊กซอว์ตัวนี้เข้ามามีส่วนร่วม และภาคเอกชนก็แสดงให้เห็นว่าไม่ได้เป็นอย่างที่ถูกสร้างภาพในการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ของประเทศไทยต้องมีภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในรัฐบาล โมเดลอย่างนี้ต่อไปรัฐบาลไหนเข้ามาก็จะทิ้งไม่ได้ส่วนภาคสังคมเป็นภาคที่ต้องมีเวลแฟร์ (ระบบสวัสดิการ) ในอนาคตทุกวันนี้กองทุนหมู่บ้านเริ่มแข็งแรงเขาดูแลกันเอง มีสวัสดิการถ้าคนในพื้นฐานในท้องถิ่นไม่ดูแลใครจะดูแลดังนั้นการเอาภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนในประชารัฐยุคนี้เป็นยุคเดียวที่เอาคน 3 กลุ่มเข้ามาทำงานด้วยกัน เพราะฉะนั้นประชารัฐคือรากความคิดเป็นเอ็นจิ้น (เครื่องยนต์) ในการขับเคลื่อนประเทศทุกวันนี้อยู่ระหว่างเรียนรู้การขับเคลื่อนไม่ว่าเรื่องของนวัตกรรม เทคโนโลยี ก็เป็นส่วนหนึ่งของประชารัฐเอาวิทยาศาสตร์ลงไปสู่รากหญ้า เช่น เน้นงานวิจัยถึงผลิตภัณฑ์การเกษตร เช่น การยืดอายุทุเรียนออกไปอีก 2 อาทิตย์ เพื่อยืดอายุการจำหน่าย อุตสาหกรรมต่อไปคือ ยุคอุตสาหกรรมการเกษตร ปัญหาของการเกษตรคือ ผลผลิตออกหรือสุกพร้อมกันมันเป็นวงจรอย่างนี้จะทำอย่างไร เมื่อมีประชารัฐต่อไปกำลังจะยกเป็น ”สัมมาประชารัฐ” โดยกองทุนหมู่บ้านกับมูลนิธิสัมมาชีพจะเป็นตัวขับเคลื่อนนโยบายจะเน้นเศรษฐกิจในประเทศจะเข้มแข็งจากภายในรัฐบาลที่ผ่านมาเราเน้นการส่งออก การลงทุนจากภาครัฐ แต่ไม่ยอมทำเศรษฐกิจฐานราก เพราะทำยากกว่าประชานิยมวันนี้ทำอย่างเต็มที่คือเศรษฐกิจท้องถิ่น เช่น SME เป็นประชากรธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยที่ต้องการการพัฒนา ดังนั้นเราอย่าปฏิเสธตัวใหญ่ และต้องพัฒนาคนตัวเล็กให้เป็นตัวใหญ่เราต้องเชื่อมโยงกันคนตัวเล็กอ่อนแอในเรื่องทุนไม่มีความสามารถแต่เชื่อมโยงกันการทำข้างล่างด้วยการสร้างกลไกตลาดรองรับ คือ การสร้างจุดขายต่างๆหลากหลายประเภทดังนั้นกลไกตลาดสำคัญไม่ใช่แค่เอาของมาขายแต่ตลาดทำให้รู้ว่าอะไรขายได้ เพื่อพัฒนาสินค้าที่ผลิตให้ดีขึ้นกลไกตลาดจึงมีความสำคัญเป็นกลไกให้เศรษฐกิจหมุน ที่ไหนมีตลาดกลไกมันเกิด เร็วๆนี้ รัฐบาลมีแผนเรื่องนำท่องเที่ยวไป ”กระแทกฐานราก” เพื่อไปกระตุ้นเศรษฐกิจข้างล่างกำลังซื้อก็จะลงสู่ฐานราก ทุกวันนี้กำลังซื้อประเทศไทยไม่ได้มี 70 ล้านคน แต่มีกำลังซื้อ 110 ล้าน โดยมีมาเพิ่มจากนักท่อเที่ยว 30 ล้านคน แรงงาน พม่า เขมร ลาว อีก 10 ล้านคน
   
ดังนั้นท่องเที่ยวต้องสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร เฉพาะฉะนั้นจะเห็นว่ารัฐบาลนี้ให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจฐานรากสะท้อนจากที่ผ่านมาเราปล่อยงบประมาณลงสู่ชุมชนนับแสนล้านบาท

ความเคลื่อนไหวกิจกรรม


ร่วมสร้างต้นแบบพัฒนาผู้ประกอบการจังหวัดเชียงราย

โดย admin / 12 ต.ค. 2561

ร่วมสร้างต้นแบบพัฒนาผู้ประกอบการจังหวัดเชียงราย...

ประชุมขยายผลความสำเร็จโครงการประชารัฐครั้งที่ 2

โดย admin / 12 ต.ค. 2561

ประชุมศึกษางานต้นแบบ ต่อยอดและขยายผลความสำเร็จของประชารั...

เวที Focus group วิสาหกิจชุมชนจังหวัดพะเยา

โดย admin / 16 ต.ค. 2561

มูลนิธิสัมมาชีพร่วมกับ SME Development Bank  ได้จัดเวที...

ประชุมขยายผลการจัดการต้นแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชน

โดย admin / 16 ต.ค. 2561

ประชุมขับเคลื่อนงาน  “โครงการขยายผล การจัดการต้นแบบ การท...

ดูทั้งหมด