• slide-3


หน้าแรก / ความเคลื่อนไหวกิจกรรม / มอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดสกลนคร

มอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดสกลนคร

โดย admin / 03.08.2560

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 ท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน รับมอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดสกลนคร จากผู้แทนมูลนิธิสัมมาชีพและชมรมผู้นำ - นำการเปลี่ยนแปลง (LFC) เพื่อร่วมจัดโรงครัวประทานเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) จำนวน 82,590 บาท โดยมีผู้ตรวจราชการกรมและพัฒนาการจังหวัดร่วมรับมอบ

ความเคลื่อนไหวกิจกรรม


บริษัท กาแฟวาวี จำกัด

โดย admin / 04 ก.ค. 2560

ข้อมูลประกอบการพิจารณางานรางวัล SMEs – สัมมาชีพ 2560 บริ...

บริษัท กรีนโกรทออร์แกนิค จำกัด

โดย admin / 04 ก.ค. 2560

ข้อมูลประกอบการพิจารณางานรางวัล SME – สัมมาชีพ 2560...

ห้างหุ้นส่วนจำกัดเรือนไหมใบหม่อน

โดย admin / 05 ก.ค. 2560

ข้อมูลประกอบการพิจารณางานรางวัลSMEs-สัมมาชีพ 2560 ห้างหุ...

ตัวแทนคณะกรรมการจากมูลนิธิสัมมาชีพร่วมงาน SET Social Impact Day 2017: Partnership for the Goals “รวมพลังเพื่อความยั่งยืน”

โดย admin / 19 ก.ค. 2560

ตัวแทนจากคณะกรรมการมูลนิธิสัมมาชีพได้รับเชิญเข้าร่วม งาน...

ดูทั้งหมด