• slide-3


หน้าแรก / ความเคลื่อนไหวกิจกรรม / มอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดสกลนคร

มอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดสกลนคร

โดย admin / 03.08.2561

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 ท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน รับมอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดสกลนคร จากผู้แทนมูลนิธิสัมมาชีพและชมรมผู้นำ - นำการเปลี่ยนแปลง (LFC) เพื่อร่วมจัดโรงครัวประทานเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) จำนวน 82,590 บาท โดยมีผู้ตรวจราชการกรมและพัฒนาการจังหวัดร่วมรับมอบ

ความเคลื่อนไหวกิจกรรม


ร่วมสร้างต้นแบบพัฒนาผู้ประกอบการจังหวัดเชียงราย

โดย admin / 12 ต.ค. 2561

ร่วมสร้างต้นแบบพัฒนาผู้ประกอบการจังหวัดเชียงราย...

ประชุมขยายผลความสำเร็จโครงการประชารัฐครั้งที่ 2

โดย admin / 12 ต.ค. 2561

ประชุมศึกษางานต้นแบบ ต่อยอดและขยายผลความสำเร็จของประชารั...

เวที Focus group วิสาหกิจชุมชนจังหวัดพะเยา

โดย admin / 16 ต.ค. 2561

มูลนิธิสัมมาชีพร่วมกับ SME Development Bank  ได้จัดเวที...

ประชุมขยายผลการจัดการต้นแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชน

โดย admin / 16 ต.ค. 2561

ประชุมขับเคลื่อนงาน  “โครงการขยายผล การจัดการต้นแบบ การท...

ดูทั้งหมด