• slide-3


หน้าแรก / ความเคลื่อนไหวกิจกรรม / การปรับเปลี่ยนธุรกิจและอุตสาหกรรมไทยในยุค 4.0

การปรับเปลี่ยนธุรกิจและอุตสาหกรรมไทยในยุค 4.0

โดย admin / 11.08.2560

การเปลี่ยนแปลงจากเทคโนโลยีไอซีทีเป็นดิจิตอลและผลกระทบต่อธุรกิจ

      ในสมัยก่อนการทำธุรกิจถือว่าใครมีโอกาสมีทรัพยากรมากจะได้ประโยชน์มาก ความใหญ่มีความสำคัญ ปลาใหญ่กินปลาเล็ก วันนี้ถ้าเราเข้าใจเทคโนโลยี จะเห็นว่า ขนาดไม่สำคัญ ปลาใหญ่ถูกกินได้ถ้าปลาเล็กฉลาดที่จะอยู่รวมกันผนึกกำลังกันที่จะกินปลาใหญ่ เทคโนโลยีปัจจุบันไม่ได้บอกว่าบริษัทใหญ่จะได้เปรียบเพราะมีเงินมากในการลงทุน วันนี้อยู่ที่ว่าใครเข้าใจเทคโนโลยีได้ดีกว่าและปรับตัวเข้ากับสภาพได้ดีกว่า ความได้เปรียบที่จะรู้เทคโนโลยี การเอาข้อมูลที่มีอยู่หลายแหล่งมาใช้ การใช้อุปกรณ์ เครื่องมือให้สอดคล้องกับยุคสมัย และนำไปใช้ประโยชน์เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน  ในทางธุรกิจ พฤติกรรมของผู้บริโภคเริ่มเปลี่ยน การมีคอมพิวเตอร์ มือถือ ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลโดยผ่านทางอินเตอร์เน็ต ลูกค้าจะเป็นผู้กำหนดราคาสินค้าและบริการเนื่องมาจากลูกค้าสามารถตรวจสอบข้อมูลสินค้าที่สนใจได้ในหลายช่องทาง สามารถเลือกซื้อสินค้าจากช่องทางที่เสนอราคาและเงื่อนไขดีที่สุด จึงทำให้ธุรกิจต่างๆสามารถเข้าถึงลูกค้าได้โดยตรงโดยไม่ต้องเดินผ่านหน้าร้าน ร้านค้าเองก็ไม่ต้องตั้งอยู่ในสถานที่ที่มีลูกค้าเดินผ่านมากก็ได้ รวมไปถึงการชำระค่าสินค้าที่สามารถชำระผ่านทางออนไลน์ได้ ผู้ประกอบธุรกิจและบริการจะต้องคิดที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า การจัดทำข้อมูลสินค้าให้เข้าถึงได้ง่าย สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าทั้งคุณภาพและบริการ วันนี้การแข่งขันไม่ได้อยู่ที่ไม่ได้อยู่ที่ คุณภาพสินค้า ความสวยงาม ราคาถูก แต่อยู่ที่สามารถผลิตสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากน้อยขนาดไหน ธุรกิจจะต้องสร้างนวัตกรรมที่สามารถสนองตอบลูกค้าได้เป็นด้านหลัก กรณี แท็กซี่ กับ อูเบอร์ เป็นตัวอย่างให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยน แท็กซี่เป็นการนำเอา เจ้าของรถ คนขับรถ รถ มาประกอบกันเพื่อรับส่งลูกค้าตามลูกค้าต้องการ เจ้าของรถมีหน้าที่ปรับปรุงรถให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี คนขับรถมีหน้าที่ขับรถรับส่งผู้โดยสาร ตามความสามารถของคนขับว่ารู้จักเส้นทางขนาดไหน อาจจะพาขับอ้อมเพื่อให้ได้ค่าจ้างมากขึ้นก็ได้ รวมไปถึงพาผู้โดยสารหลงทาง ซึ่งอาจจะไม่รับลูกค้าที่ไปยังเส้นทางที่ตัวเองไม่รู้จัก ผู้โดยสารไม่มีความมั่นใจในความปลอดภัย อูเบอร์ นำเอาระบบจีพีเอส เข้ามาติดตั้งในรถเพื่อให้รู้ว่าขณะนี้รถของอูเบอร์แต่ละคันอยู่ที่ไหน มีฐานข้อมูลของรถแต่ละคัน ข้อมูลคนขับ เมื่อลูกค้าติดตั้งแอพฯอูเบอร์ก็สามารถรู้ถึงตำแหน่งของลูกค้า ลูกค้าจะใช้บริการอูเบอร์จะบอกตำแหน่งของรถบริการ ข้อมูลรถ เรทติ้งคนขับ พร้อมประมาณระยะเวลาไปถึงลูกค้าและเส้นทางไปยังจุดหมาย ให้ลูกค้าเลือกที่จะใช้บริการ จะเห็นว่าความต่างของการใช้บริการเดียวกันคือรับและส่งลูกค้าไปยังจุดหมาย แท็กซี่เป็นผู้เลือกลูกค้ามากกว่าที่ลูกค้าจะเป็นผู้เลือก อูเบอร์จะให้ลูกค้าเลือกว่าจะให้คันไหนไปส่งยังจุดหมาย

          Thailand 4.0 เป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-based economy (เศรษฐกิจตามมูลค่า) จากผลิตภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรมและบริการ ขับเคลื่อนด้วย เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เปลี่ยนจากฐาน Value-added Economy (เศรษฐกิจเพิ่มมูลค่า) สู่ Value-creation Economy (เศรษฐกิจสร้างมูลค่า) การทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก จะต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ ซึ่งแบบเดิมจะทำกำไรให้มากเพื่อปันผลให้ผู้ถือหุ้น วันนี้การทำธุรกิจนำข้อมูลที่มีอยู่มาสร้างระบบการจัดการข้อมูลให้รับใช้ธุรกิจของตนและใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้อง เพื่อให้เข้าถึงลูกค้า สร้างเครือข่ายการค้า ใช้การเชื่อมโยงทางอินเตอร์เน็ตสร้างตลาด ทำธุรกิจเป็นเรื่องของการหาพันธมิตร ใช้อินเตอร์เน็ตสร้างเครือข่ายธุรกิจ
      ดังนั้นในการประกอบการธุรกิจในวันนี้  ไม่ใช่เป็นการแข่งขันเพื่อเอาชนะแต่เป็นการร่วมมือกันเพื่อทำให้ตลาดโตขึ้น เท่านั้น

ความเคลื่อนไหวกิจกรรม


บริษัท กาแฟวาวี จำกัด

โดย admin / 04 ก.ค. 2560

ข้อมูลประกอบการพิจารณางานรางวัล SMEs – สัมมาชีพ 2560 บริ...

บริษัท กรีนโกรทออร์แกนิค จำกัด

โดย admin / 04 ก.ค. 2560

ข้อมูลประกอบการพิจารณางานรางวัล SME – สัมมาชีพ 2560...

ห้างหุ้นส่วนจำกัดเรือนไหมใบหม่อน

โดย admin / 05 ก.ค. 2560

ข้อมูลประกอบการพิจารณางานรางวัลSMEs-สัมมาชีพ 2560 ห้างหุ...

ตัวแทนคณะกรรมการจากมูลนิธิสัมมาชีพร่วมงาน SET Social Impact Day 2017: Partnership for the Goals “รวมพลังเพื่อความยั่งยืน”

โดย admin / 19 ก.ค. 2560

ตัวแทนจากคณะกรรมการมูลนิธิสัมมาชีพได้รับเชิญเข้าร่วม งาน...

ดูทั้งหมด