• slide-3


หน้าแรก / ความเคลื่อนไหวกิจกรรม / ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิสัมมาชีพ

ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิสัมมาชีพ

โดย admin / 05.10.2561

       วันที่ 4 ต.ค.60 ทางมูลนิธิสัมมาชีพได้จัดระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิสัมมาชีพขึ้น ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีนายสมพล เกียรติไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิสัมมาชีพเป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีดร.สุนทร คุณชัยมัง ผู้อำนวยการมูลนิธิสัมมาชีพได้รายงานผลการดำเนินงานโครงการผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่น 8 ,ผลการดำเนินงานการจัดงานรางวัลต้นแบบสัมมาชีพและความก้าวหน้าโครงการร่วมสร้างต้นแบบการพัฒนาผู้ประกอบการและเรื่องอื่นๆให้คณะกรรมการในที่ประชุมได้รับทราบ

ความเคลื่อนไหวกิจกรรม


ร่วมสร้างต้นแบบพัฒนาผู้ประกอบการจังหวัดเชียงราย

โดย admin / 12 ต.ค. 2561

ร่วมสร้างต้นแบบพัฒนาผู้ประกอบการจังหวัดเชียงราย...

ประชุมขยายผลความสำเร็จโครงการประชารัฐครั้งที่ 2

โดย admin / 12 ต.ค. 2561

ประชุมศึกษางานต้นแบบ ต่อยอดและขยายผลความสำเร็จของประชารั...

เวที Focus group วิสาหกิจชุมชนจังหวัดพะเยา

โดย admin / 16 ต.ค. 2561

มูลนิธิสัมมาชีพร่วมกับ SME Development Bank  ได้จัดเวที...

ประชุมขยายผลการจัดการต้นแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชน

โดย admin / 16 ต.ค. 2561

ประชุมขับเคลื่อนงาน  “โครงการขยายผล การจัดการต้นแบบ การท...

ดูทั้งหมด