• slide-3


หน้าแรก / ความเคลื่อนไหวกิจกรรม / ร่วมสร้างต้นแบบพัฒนาผู้ประกอบการจังหวัดเชียงราย

ร่วมสร้างต้นแบบพัฒนาผู้ประกอบการจังหวัดเชียงราย

โดย admin / 12.10.2561

    เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ณ. หอประชุมหอการค้า จังหวัดเชียงราย มูลนิธิสัมมาชีพร่วมกับ SME Development Bank จัดโครงการ "ร่วมสร้างต้นแบบพัฒนาผู้ประกอบการ "เพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชน/ท้องถื่น ได้จัดให้มี "Focus Group "วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเชียงราย มีกลุ่มวิสาหกิจเข้าร่วม ทั้งหมด 6 กลุ่ม โดยเจ้าหน้าที่ SME Development Bank ได้จัดอบรมการทำแผนธุรกิจและการเตรียมตัวยื่นกู้ ทั้งนี้ทางกลุ่มได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมของแต่ละกลุ่ม โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยดี

ความเคลื่อนไหวกิจกรรม


ร่วมสร้างต้นแบบพัฒนาผู้ประกอบการจังหวัดเชียงราย

โดย admin / 12 ต.ค. 2561

ร่วมสร้างต้นแบบพัฒนาผู้ประกอบการจังหวัดเชียงราย...

ประชุมขยายผลความสำเร็จโครงการประชารัฐครั้งที่ 2

โดย admin / 12 ต.ค. 2561

ประชุมศึกษางานต้นแบบ ต่อยอดและขยายผลความสำเร็จของประชารั...

เวที Focus group วิสาหกิจชุมชนจังหวัดพะเยา

โดย admin / 16 ต.ค. 2561

มูลนิธิสัมมาชีพร่วมกับ SME Development Bank  ได้จัดเวที...

ประชุมขยายผลการจัดการต้นแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชน

โดย admin / 16 ต.ค. 2561

ประชุมขับเคลื่อนงาน  “โครงการขยายผล การจัดการต้นแบบ การท...

ดูทั้งหมด