• slide-3


หน้าแรก / ความเคลื่อนไหวกิจกรรม / จัดประชุมพัฒนาผู้ประกอบการเป็นวันที่ 2 จ.ลำพูน

จัดประชุมพัฒนาผู้ประกอบการเป็นวันที่ 2 จ.ลำพูน

โดย admin / 23.11.2561

      วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมามูลนิธิสัมมาชีพร่วมกับ SME Development Bank ได้จัดประชุมพัฒนาผู้ประกอบการเป็นวันที่ 2 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยมีนายภานุพงศ์ ไชยวรรณ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนเป็นประธานในการประชุม นอกจากผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับทราบนโยบายของธนาคารแล้ว ยังได้เรียนรู้แนวทางพัฒนาการผู้ประกอบการ 4.0 นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมประชุมยังได้แสดงความต้องการที่จะเรียนรู้เรื่องการใช้ระบบคิว อาร์เอสโค้ด และเทคนิคการเปิดตลาดออนไลน์และการพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาด เช่น สินค้า OTOP สมุนไพร ผ้าทอ การแปรรูปลำใยอบแห้ง เป็นต้น ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมยังเรียกร้องให้มีการพัฒนาและสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในระหว่างการประชุมที่ประชุมยังได้รับเกียรติจากผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และรองประธานหอการค้าจังหวัดลำพูน ให้ข้อเสนอแนะและยังมีแนวทางที่จะทำ MOU กับทางมูลนิธิสัมมาชีพเพื่อเชื่อมระหว่างผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จกับผู้ประกอบการมีกำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาและให้ช่วยสร้างหลักสูตรการเรียนรู้เฉพาะกลุ่ม โดยเชิญนักวิชาการและภาคเอกชนมาให้ความรู้อีกด้วย

ความเคลื่อนไหวกิจกรรม


ร่วมสร้างต้นแบบพัฒนาผู้ประกอบการจังหวัดเชียงราย

โดย admin / 12 ต.ค. 2561

ร่วมสร้างต้นแบบพัฒนาผู้ประกอบการจังหวัดเชียงราย...

ประชุมขยายผลความสำเร็จโครงการประชารัฐครั้งที่ 2

โดย admin / 12 ต.ค. 2561

ประชุมศึกษางานต้นแบบ ต่อยอดและขยายผลความสำเร็จของประชารั...

เวที Focus group วิสาหกิจชุมชนจังหวัดพะเยา

โดย admin / 16 ต.ค. 2561

มูลนิธิสัมมาชีพร่วมกับ SME Development Bank  ได้จัดเวที...

ประชุมขยายผลการจัดการต้นแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชน

โดย admin / 16 ต.ค. 2561

ประชุมขับเคลื่อนงาน  “โครงการขยายผล การจัดการต้นแบบ การท...

ดูทั้งหมด