• slide-3


หน้าแรก / ความเคลื่อนไหวกิจกรรม / ประชุมคณะกรรมการภาคีสัมพันธ์ ครั้งที่ 2/60

ประชุมคณะกรรมการภาคีสัมพันธ์ ครั้งที่ 2/60

โดย admin / 29.11.2561

         เมื่อวันที่ 28 พ.ย.60 ที่ผ่านมามูลนิธิสัมมาชีพได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการภาคีสัมพันธ์ ครั้งที่ 2/60 ขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 2 มูลนิธิสัมมาชีพ โดยมี ร.ท.วารินทร์ เดชเจริญ เป็นประธานการประชุม โดยวัตถุประสงค์ในการประชุมครั้งนี้เพื่อแจ้งให้คณะกรรมการทุกๆท่านได้รับทราบเกี่ยวกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการภาคีสัมพันธ์ และได้หารือเพื่อร่วมกันหาแนวทางการขับเคลื่อนงานในปี 2561

ความเคลื่อนไหวกิจกรรม


ร่วมสร้างต้นแบบพัฒนาผู้ประกอบการจังหวัดเชียงราย

โดย admin / 12 ต.ค. 2561

ร่วมสร้างต้นแบบพัฒนาผู้ประกอบการจังหวัดเชียงราย...

ประชุมขยายผลความสำเร็จโครงการประชารัฐครั้งที่ 2

โดย admin / 12 ต.ค. 2561

ประชุมศึกษางานต้นแบบ ต่อยอดและขยายผลความสำเร็จของประชารั...

เวที Focus group วิสาหกิจชุมชนจังหวัดพะเยา

โดย admin / 16 ต.ค. 2561

มูลนิธิสัมมาชีพร่วมกับ SME Development Bank  ได้จัดเวที...

ประชุมขยายผลการจัดการต้นแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชน

โดย admin / 16 ต.ค. 2561

ประชุมขับเคลื่อนงาน  “โครงการขยายผล การจัดการต้นแบบ การท...

ดูทั้งหมด