• slide-3


หน้าแรก / ความเคลื่อนไหวกิจกรรม / เวทีโฟกัสกรุ๊ปค้นหาต้นแบบการต่อยอดเศรษฐกิจฐานราก จ.เพชรบุรี

เวทีโฟกัสกรุ๊ปค้นหาต้นแบบการต่อยอดเศรษฐกิจฐานราก จ.เพชรบุรี

โดย admin / 29.11.2561

       เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.30 น. ณ ห้องเพทาย โรงแรมรอยัลไดมอน มูลนิธิสัมมาชีพร่วมกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ จัดโฟกัสกรุ๊ป เพื่อระดมความเห็นและประเมินผลในโครงการค้นหาต้นแบบการต่อยอดและขยายผลความสำเร็จการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ประจำปี 2560 ในงานนี้มีนายสมชาย บำรุงทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ฝ่ายเศรษฐกิจ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม ผู้แทนบริษัทประชารัฐ นักวิชาการและผู้นำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสะท้อนปัญหากันอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะปัญหาอุปสรรคจากขั้นตอนและการสื่อสารการทำความเข้าใจจากหน่วยงานราชการ อย่างไรก็ตามในที่ประชุมเห็นพ้องกันว่าที่ผ่านมา 1 ปี 6 เดือน ของโครงการประชารัฐ เอื้อประโยชน์ให้กับวิสาหกิจชุมชนอย่างมาก

ความเคลื่อนไหวกิจกรรม


ร่วมสร้างต้นแบบพัฒนาผู้ประกอบการจังหวัดเชียงราย

โดย admin / 12 ต.ค. 2561

ร่วมสร้างต้นแบบพัฒนาผู้ประกอบการจังหวัดเชียงราย...

ประชุมขยายผลความสำเร็จโครงการประชารัฐครั้งที่ 2

โดย admin / 12 ต.ค. 2561

ประชุมศึกษางานต้นแบบ ต่อยอดและขยายผลความสำเร็จของประชารั...

เวที Focus group วิสาหกิจชุมชนจังหวัดพะเยา

โดย admin / 16 ต.ค. 2561

มูลนิธิสัมมาชีพร่วมกับ SME Development Bank  ได้จัดเวที...

ประชุมขยายผลการจัดการต้นแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชน

โดย admin / 16 ต.ค. 2561

ประชุมขับเคลื่อนงาน  “โครงการขยายผล การจัดการต้นแบบ การท...

ดูทั้งหมด