• slide-3


หน้าแรก / ความเคลื่อนไหวกิจกรรม / ขยายผลงานรางวัลสัมมาชีพต้นแบบวิสาหกิจชุมชนออมทรัพย์บ้านดอนคา

ขยายผลงานรางวัลสัมมาชีพต้นแบบวิสาหกิจชุมชนออมทรัพย์บ้านดอนคา

โดย admin / 14.12.2561

    มูลนิธิสัมมาชีพร่วมกับโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านดอนคา จัดเวทีขยายผลงานรางวัลสัมมาชีพต้นแบบวิสาหกิจชุมชนออมทรัพย์เพื่อการผลิต ในพื้นที่ภาคใต้ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2560  ณ โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านดอนคา ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีกลุ่มเข้าร่วมกิจกรรมจาก จ.สงขลา/พัทลุง/กระบี่/ตรัง เปิดงานโดยนายธีระพงศ์ บรรณราช พัฒนาการอำเภอพรหมคีรี โดยมีการกระบวนการกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมของแต่ละกลุ่มที่ได้ดำเนินการในพื้นที่และไปศึกษาดูงานกิจการที่นำเงินกำไรไปลงทุนทำธุรกิจ อาทิเช่น โรงแป้งขนมจีน การผลิตเครื่องแกงส่งออกไปประเทศเดนมาร์ก เยอรมันและสหรัฐอเมริกา โดยมีวิทยากรคุณวิโรจน์ คงปัญญา ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยน แนะนำ ตอบข้อซักถามและนำเสนอการลงทุนทางธุรกิจที่น่าสนใจ อาทิเช่น ลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ ซื้อที่ดินจัดสรรให้สมาชิก/การลงทุนซื้อสลากออมสินยกชุดถูกรางวัลทุกงวด/การทำร้านค้าลอยฟ้า บริการสมาชิก /แนะนำหลีกเลี่ยงลงทุนในธุรกิจที่มีความเสี่ยง รวมถึง การบริหารจัดการกลุ่มคน-ทุน-กิจกรรม ให้ประสบความสำเร็จในวันที่ 28 พฤศจิกายน ได้ให้กลุ่มนำเสนอแผนการลงทุนและธุรกิจที่กลุ่มสนใจไปดำเนินการในพื้นที่ของกลุ่มออมทรัพย์แต่ละจังหวัดต่อไป หลังจากนั้นได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ

ความเคลื่อนไหวกิจกรรม


ร่วมสร้างต้นแบบพัฒนาผู้ประกอบการจังหวัดเชียงราย

โดย admin / 12 ต.ค. 2561

ร่วมสร้างต้นแบบพัฒนาผู้ประกอบการจังหวัดเชียงราย...

ประชุมขยายผลความสำเร็จโครงการประชารัฐครั้งที่ 2

โดย admin / 12 ต.ค. 2561

ประชุมศึกษางานต้นแบบ ต่อยอดและขยายผลความสำเร็จของประชารั...

เวที Focus group วิสาหกิจชุมชนจังหวัดพะเยา

โดย admin / 16 ต.ค. 2561

มูลนิธิสัมมาชีพร่วมกับ SME Development Bank  ได้จัดเวที...

ประชุมขยายผลการจัดการต้นแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชน

โดย admin / 16 ต.ค. 2561

ประชุมขับเคลื่อนงาน  “โครงการขยายผล การจัดการต้นแบบ การท...

ดูทั้งหมด