• slide-3


หน้าแรก / ความเคลื่อนไหวกิจกรรม / ประชุมคณะกรรมการภาคีสัมพันธ์ ครั้งที่ 3/60

ประชุมคณะกรรมการภาคีสัมพันธ์ ครั้งที่ 3/60

โดย admin / 21.12.2561

      เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.60 ที่ผ่านมามูลนิธิสัมมาชีพได้จัดประชุมคณะกรรมการภาคีสัมพันธ์ ครั้งที่ 3 ขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 2 โดยมีเรือโทวารินทร์ เดชเจริญ เป็นประธาน ซึ่งวัตถุประสงค์การประชุมครั้งนี้เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานภาคีสัมพันธ์โครงการะดมทุนที่เสนอไว้ครั้งที่แล้วอาทิเช่น 1.กิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศล+ งาน Reunion 2. กิจกรรมวิ่ง ปั่น บ้านนาต้นจั่น 3. มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ผู้สนับสนุนและเพื่อสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือ โดยมีการนัดหมายประชารัฐจังหวัดมาร่วมแลกเปลี่ยน เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนงานร่วมกัน เริ่มจากเครือข่าย LFC ที่เป็นประชารัฐจังหวัด (พะเยา / เชียงราย / เพชรบุรี / บึงกาฬ) การระดมทุนเพิ่มเติมเรื่องการจัดกิจกรรม LFC สัมพันธ์ ซึ่งจะหารือในที่ประชุมครั้งต่อไป

ความเคลื่อนไหวกิจกรรม


ร่วมสร้างต้นแบบพัฒนาผู้ประกอบการจังหวัดเชียงราย

โดย admin / 12 ต.ค. 2561

ร่วมสร้างต้นแบบพัฒนาผู้ประกอบการจังหวัดเชียงราย...

ประชุมขยายผลความสำเร็จโครงการประชารัฐครั้งที่ 2

โดย admin / 12 ต.ค. 2561

ประชุมศึกษางานต้นแบบ ต่อยอดและขยายผลความสำเร็จของประชารั...

เวที Focus group วิสาหกิจชุมชนจังหวัดพะเยา

โดย admin / 16 ต.ค. 2561

มูลนิธิสัมมาชีพร่วมกับ SME Development Bank  ได้จัดเวที...

ประชุมขยายผลการจัดการต้นแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชน

โดย admin / 16 ต.ค. 2561

ประชุมขับเคลื่อนงาน  “โครงการขยายผล การจัดการต้นแบบ การท...

ดูทั้งหมด