• slide-3


หน้าแรก / ความเคลื่อนไหวกิจกรรม / สวัสดีปีใหม่คุณอภิรมย์ สุขประเสริฐ

สวัสดีปีใหม่คุณอภิรมย์ สุขประเสริฐ

โดย admin / 12.01.2561

        เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 ที่ผ่านมาคุณผดุงศักดิ์ พื้นแสน กรรมการมูลนิธิสัมมาชีพและผู้แทนในนามคณะกรรมการภาคีสัมพันธ์ เข้าพบคุณอภิรมย์ สุขประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ (ธ.ก.ส.) เพื่อสวัสดีปีใหม่และมอบกระเช้าที่ระลึกเพื่อแสดงความขอบคุณที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิมาโดยตลอด ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำนักงานใหญ่ ถนนพหลโยธิน

ความเคลื่อนไหวกิจกรรม


ร่วมสร้างต้นแบบพัฒนาผู้ประกอบการจังหวัดเชียงราย

โดย admin / 12 ต.ค. 2561

ร่วมสร้างต้นแบบพัฒนาผู้ประกอบการจังหวัดเชียงราย...

ประชุมขยายผลความสำเร็จโครงการประชารัฐครั้งที่ 2

โดย admin / 12 ต.ค. 2561

ประชุมศึกษางานต้นแบบ ต่อยอดและขยายผลความสำเร็จของประชารั...

เวที Focus group วิสาหกิจชุมชนจังหวัดพะเยา

โดย admin / 16 ต.ค. 2561

มูลนิธิสัมมาชีพร่วมกับ SME Development Bank  ได้จัดเวที...

ประชุมขยายผลการจัดการต้นแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชน

โดย admin / 16 ต.ค. 2561

ประชุมขับเคลื่อนงาน  “โครงการขยายผล การจัดการต้นแบบ การท...

ดูทั้งหมด