• slide-3


หน้าแรก / ความเคลื่อนไหวกิจกรรม / จัดโฟกัสกรุ๊ปพัฒนาผู้ประกอบการ จ.พะเยา

จัดโฟกัสกรุ๊ปพัฒนาผู้ประกอบการ จ.พะเยา

โดย admin / 08.02.2561

           มูลนิธิสัมมาชีพร่วมกับ SME Development Bank และ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีพะเยา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด จัดโฟกัสกรุ๊ปพัฒนาผู้ประกอบการและทายาท/Focus group วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์  2561 เวลา 08.30 -12.00 น. ณ โรงแรมเคเอ็ม กว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา นายจรัส สุทธิกุลบุตร ประธานกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดพะเยา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน นายชาตรี เวทสรณสุธี ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการและร่วมลงทุนธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศ รายงานภาพรวมสินเชื่อตัวใหม่ของธนาคาร SME Development Bank ดร.สุนทร คุณชัยมัง ผู้อำนวยการมูลนิธิสัมมาชีพ ให้ความรู้เรื่องการพัฒนาธุรกิจสร้างเศรษฐกิจใหม่ในระดับชุมชน-ท้องถิ่น มีเครือข่ายผู้ประกอบการทั้งในจังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงรายสนใจเข้าร่วม 46 ท่าน พร้อมแลกเปลี่ยนซักถามเรื่องการยื่นกู้และคุณสมบัติผู้ยื่นกู้ โดยมีนาย คงเดช พรหมขัติแก้ว รองผู้อำนวยการสายงานพัฒนาผู้ประกอบการตอบข้อซักถามและให้คำแนะนำในการยื่นกู้ ซึ่งมีผู้สนใจประสงค์ยื่นกู้ 27 ท่าน

ความเคลื่อนไหวกิจกรรม


ร่วมสร้างต้นแบบพัฒนาผู้ประกอบการจังหวัดเชียงราย

โดย admin / 12 ต.ค. 2561

ร่วมสร้างต้นแบบพัฒนาผู้ประกอบการจังหวัดเชียงราย...

ประชุมขยายผลความสำเร็จโครงการประชารัฐครั้งที่ 2

โดย admin / 12 ต.ค. 2561

ประชุมศึกษางานต้นแบบ ต่อยอดและขยายผลความสำเร็จของประชารั...

เวที Focus group วิสาหกิจชุมชนจังหวัดพะเยา

โดย admin / 16 ต.ค. 2561

มูลนิธิสัมมาชีพร่วมกับ SME Development Bank  ได้จัดเวที...

ประชุมขยายผลการจัดการต้นแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชน

โดย admin / 16 ต.ค. 2561

ประชุมขับเคลื่อนงาน  “โครงการขยายผล การจัดการต้นแบบ การท...

ดูทั้งหมด