• slide-3


หน้าแรก / ความเคลื่อนไหวกิจกรรม / มอบกระเช้าและแสดงความขอบคุณ คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์

มอบกระเช้าและแสดงความขอบคุณ คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์

โดย admin / 08.02.2561

         เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 ที่ผ่านมาคุณสุนทร คุณชัยมัง ผู้อำนวยการมูลนิธิสัมมาชีพ เข้าพบคุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เพื่อมอบกระเช้าที่ระลึกและแสดงความขอบคุณที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิมาโดยตลอด ณ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) อาคาร B ชั้น 14

ความเคลื่อนไหวกิจกรรม


ร่วมสร้างต้นแบบพัฒนาผู้ประกอบการจังหวัดเชียงราย

โดย admin / 12 ต.ค. 2561

ร่วมสร้างต้นแบบพัฒนาผู้ประกอบการจังหวัดเชียงราย...

ประชุมขยายผลความสำเร็จโครงการประชารัฐครั้งที่ 2

โดย admin / 12 ต.ค. 2561

ประชุมศึกษางานต้นแบบ ต่อยอดและขยายผลความสำเร็จของประชารั...

เวที Focus group วิสาหกิจชุมชนจังหวัดพะเยา

โดย admin / 16 ต.ค. 2561

มูลนิธิสัมมาชีพร่วมกับ SME Development Bank  ได้จัดเวที...

ประชุมขยายผลการจัดการต้นแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชน

โดย admin / 16 ต.ค. 2561

ประชุมขับเคลื่อนงาน  “โครงการขยายผล การจัดการต้นแบบ การท...

ดูทั้งหมด