• slide-3


หน้าแรก / ความเคลื่อนไหวกิจกรรม / หารือหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลสรรหาวิสาหกิจชุมชน-สัมมาชีพ

หารือหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลสรรหาวิสาหกิจชุมชน-สัมมาชีพ

โดย admin / 02.03.2561

     วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00–10.00 น. ห้องประชุม 505 มูลนิธิอาจารย์จำเนียร สาระนาค ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ นางเลิ้ง กรุงเทพฯมหานคร มูลนิธิสัมมาชีพ นัดประชุมหารือเตรียมงานรางวัลวิสาหกิจชุมชน-สัมมาชีพ โดยมีอาจารย์เอ็นนู ซื่อสุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอาจารย์จำเนียร สาระนาค นายสมพร ใช้บางยาง ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และนายผดุงศักดิ์ พื้นแสน ที่ปรึกษามูลนิธิฯและฝ่ายเศรษฐกิจฐานราก เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัล กรอบงานและรายชื่อคณะกรรมการตัดสินและสรรหารางวัลวิสาหกิจชุมชน-สัมมาชีพ

ความเคลื่อนไหวกิจกรรม


ร่วมสร้างต้นแบบพัฒนาผู้ประกอบการจังหวัดเชียงราย

โดย admin / 12 ต.ค. 2561

ร่วมสร้างต้นแบบพัฒนาผู้ประกอบการจังหวัดเชียงราย...

ประชุมขยายผลความสำเร็จโครงการประชารัฐครั้งที่ 2

โดย admin / 12 ต.ค. 2561

ประชุมศึกษางานต้นแบบ ต่อยอดและขยายผลความสำเร็จของประชารั...

เวที Focus group วิสาหกิจชุมชนจังหวัดพะเยา

โดย admin / 16 ต.ค. 2561

มูลนิธิสัมมาชีพร่วมกับ SME Development Bank  ได้จัดเวที...

ประชุมขยายผลการจัดการต้นแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชน

โดย admin / 16 ต.ค. 2561

ประชุมขับเคลื่อนงาน  “โครงการขยายผล การจัดการต้นแบบ การท...

ดูทั้งหมด