• slide-3


หน้าแรก / สังคมสัมมาชีพ / ชุมพร คาบานา... ผ่านวิกฤตด้วย ”เศรษฐกิจพอเพียง”

ชุมพร คาบานา... ผ่านวิกฤตด้วย ”เศรษฐกิจพอเพียง”

โดย Admin / 09.10.2561

**ชุมพร คาบานา... ผ่านวิกฤตด้วย ”เศรษฐกิจพอเพียง”

    พลันที่ ”เศรษฐกิจฟองสบู่” พังทลายในปี 2540 ส่งผลให้ธุรกิจเอกชนได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงธุรกิจจำนวนไม่น้อยที่ต้องล้มหายตายจากเหลือไว้เพียงตำนานบ้างก็จะพอประคองตัวให้รอดแต่มีบางรายที่รอดพ้นจากวิกฤตครั้งนี้ได้อย่างองอาจหนึ่งในนั้นคือ “โรงแรมชุมพร คาบานารีสอร์ท” บนเนื้อที่ 30 ไร่ใน ตำบลทุ่งวัวแล่น อำเภอประทิว จังหวัดชุมพร โรงแรมชุมพรคาบานา รีสอร์ท ก็คล้ายๆกับธุรกิจอื่นๆที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักเนื่องจากอยู่ในระหว่างขยายโรงแรมประกอบกับสถาบันการเงินเจ้าหนี้ที่ปล่อยกู้ต้องปิดกิจการเพราะโดนหางเลขจากวิกฤตต้มยำกุ้งทำให้การขยายโรงแรมไม่สามารถดำเนินต่อไปได้นับเป็นความโชคดีที่เมื่อปัญหาดังกล่าวผู้บริหารโรงแรมชุมพร คาบานา รีสอร์ท ได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ จนกระทั่งสามารถฟื้นตัวและอยู่ได้จนถึงปัจจุบันการนำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ดำเนินการ 3 ห่วง 2 เงื่อนไข  

   ห่วงที่ 1 คือ ความพอประมาณ 
   ห่วงที่ 2 คือ ความมีเหตุผล
   ห่วงที่ 3 การมีภูมิคุ้มกันที่ดี

และ 2 เงื่อนไขได้แก่ เงื่อนไขความรู้และเงื่อนไขคุณธรรมซึ่งทั้งหมดนี้ได้บูรณาการร่วมกันโดยไม่ได้แยกออกเป็นส่วนๆทุกอย่างเกี่ยวข้องสอดแทรกแทบเป็นหนึ่งเดียวกันจุดเริ่มโรงแรมชุมพร คาบานา รีสอร์ท นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้สืบเนื่องมาจาก “วริสร รักพันธุ์” พบกับอาจารย์ยักษ์ ”วิวัฒน์ ศัลย์กำธร” ซึ่งบอกว่าแนวทางตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถ้านำไปปฏิบัติเป็นรูปธรรมก็จะสำเร็จและสามารถแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนโดยอาศัยบันใด 5 ขั้น

   ขั้นที่ 1 การพึ่งตัวเองอย่างน้อยให้ได้ 1 ใน 4
   ขั้นที่ 2 รู้จักพอประมาณ
   ขั้นที่ 3 รู้จักแบ่งปัน
   ขั้นที่ 4 รวมตัวกันขยายงานให้เกิดความร่วมมือ
   ขั้นที่ 5 ค่อยทำการค้าขายเพราะมีพื้นแน่นแล้วมีการเอื้อเฟื้อกันพึ่งพากันมีศักดิ์ศรีเท่ากันฟังชาวนา ชาวไร่ ชาวประมง ธุรกิจท่องเที่ยว

         ดังนั้นวริสรจึงหันหน้าเข้าสู้ปัญหานำหลักปรัชญาดังกล่าวมาปฏิบัติโดยเริ่มให้ความร่วมมือกับฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ใช้หลักการพัฒนาคนโดยจัดการให้เกิดความร่วมมือของคน นอกจากนั้นปลูกฝังความคิดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จากนั้นก็ลงมือปฏิบัติโดยเริ่มโครงการปลูกข้าว โครงการอาหาร มีการผลิตขนมปัง ขนมครกโดยใช้ข้าวที่ปลูกเองนอกจากนั้นมีการทำปุ๋ยชีวะภาพการปฏิบัติดังกล่าวทำให้ภายในรีสอร์ทสามารถกำจัดขยะได้โดยไม่มีอาหารสกปรกเลอะเทอะ และยังทำให้เกิดการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับทางโรงแรมนอกจากนี้ยังได้ตั้งศูนย์กสิกรรมธรรมชาติพาเพลินหรือสวนเพลินเมื่อปี 2550 ประกอบด้วยวงล้อออกซิเจน จักรยานปั๊มน้ำ การผลิตน้ำมัน ไบโอดีเซล แก๊สชีวะภาพ และบริษัทอุ้มชูไม่จำกัด หมายถึงความร่วมมือระหว่างโรงแรมกับพนักงานเลือกอาชีพที่ถนัดและเอื้อต่อการใช้ผลผลิตของโรงแรมรวมทั้งส่งเสริมการปลูกต้นไม้ ส่งเสริมการเลี้ยงปลาทอง การปลูกกาแฟ ชื่อกาแฟสารสิน การใช้เตาอบพลังงานแสงอาทิตย์ส่วนบ้านคนมีน้ำยาเป็นการผลิตน้ำยาต่างๆ เช่น น้ำยาล้างจาน น้ำส้มควันไม้ใช้กำจัดศัตรูพืช เป็นต้น จากผลการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดการธุรกิจโรงแรมชุมพร คาบานา รีสอร์ท คุณภาพชีวิตของพนักงานดีขึ้นสามารถพึ่งตัวเองได้ ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ปัญหาหนี้สินลดลงมากกว่าครึ่งและลดลงเรื่อยๆความเชื่อมั่นของพนักงานของโรงแรมมีมากมากขึ้นพวกเขามีความสุขเหนือสิ่งอื่นใดผลจากความสำเร็จนี้ทำให้โรงแรมชุมพรคาบานารีสอร์ทได้รับรางวัลมากมาย และได้รับคัดเลือกเป็นสถานที่ดูงานทั้งของรัฐบาลและเอกชนทั้งหมดนี้เป็นผลจากการแก้วิกฤตเศรษฐกิจรุนแรงโดยประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

  ***หมายเหตุ บทความนี้ เรียบเรียงจากงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หลักการจัดการธุรกิจโรงแรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกรณีศึกษา โรงแรมชุมพร คาบานา รีสอร์ทชุมพร โดยโสวัฒน์  โลสูงเนิน  ปัณณฉัตร หมอยาดีและพอพันธ์ อุยยานนท์

 

 

 

 

 

 






สังคมสัมมาชีพล่าสุด


มหิดล "ผุดศูนย์วิจัย-หลักสูตรผู้นำอย่างยั่งยืน" เน้น"คุณธรรม-พอประมาณ-สมดุล-มีภูมิคุ้มกัน"

โดย Admin / 19 มี.ค. 2561

เรียบเรียงโดยนายทวี มีเงิน บรรณาธิการเว็บไซต์มูลนิธิสั...

6 ทิศทาง CSR ปี 61

โดย ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ / 19 มี.ค. 2561

เขียนโดยดร.พิพัฒนา ยอดพฤติการ...

“ยิ้มสู้ คาเฟ่” ถึง Human Harbor ธุรกิจเพื่อสังคมของผู้ด้อยโอกาส

โดย Admin / 13 มี.ค. 2561

เรียบเรียงโดยนายทวี มีเงิน บรรณาธิการเว็บไซต์มูลนิธิสัม...

พลาดไม่ได้...ฟัง “มูฮัมหมัด ยูนุส” พูด

โดย ทวี มีเงิน / 09 มี.ค. 2561

เรียบเรียงโดยนายทวี มีเงิน บรรณาธิการเว็บไซต์มูลนิธิสัมม...