• slide-3


หน้าแรก / สังคมสัมมาชีพ / ชุมชนเข้มแข็ง ”หมู่บ้านทัพไทย” ความสำเร็จของ ”เกษตรอินทรีย์” โดยนายทวี มีเงิน

ชุมชนเข้มแข็ง ”หมู่บ้านทัพไทย” ความสำเร็จของ ”เกษตรอินทรีย์” โดยนายทวี มีเงิน

โดย ทวี มีเงิน / 05.04.2561

ชุมชนเข้มแข็ง”หมู่บ้านทัพไทย”

ความสำเร็จของ”เกษตรอินทรีย์”

ในปีนี้เป็นปีที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจฐานรากเป็นพิเศษ หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องพยายามจะเข้าไปส่งเสริมเพื่อยกระดับให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง

สหกรณ์เกษตรอินทรีย์ทัพไทย จังหวัดสุรินทร์ เป็น อีกหนึ่งตัวอย่างของชุมชนเข้มแข็งที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก ได้มีการยกระดับมาตรฐานสินค้าทางการเกษตรหลายชนิด โดยเฉพาะข้าวเกษตรอินทรีย์

 ปัจจุบันสินค้าข้าวจากหมู่บ้านทัพไทยโด่งดังไกลไปถึงต่างประเทศทั้งในอาเซียน เช่น สิงคโปร์และยุโรปเยอรมัน เป็นหลักซึ่งล้วนเป็นตลาดคุณภาพ

ที่สำคัญกลุ่มสหกรณ์หมู่บ้านทัพไทยยังสามารถประกันราคาข้าวเบื้องต้นได้เองอีกด้วย

ความสำเร็จของสหกรณ์หมู่บ้านทัพไทย สะท้อนให้เห็นถึงความเข้มแข็งในการรวมกลุ่มและรวมพลังช่วยกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านอย่างเป็นกอบเป็นกำ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นชาวบ้านในหมู่บ้านทัพไทยส่วนใหญ่จึงทำงานในหมู่บ้านไม่ต้องออกไปทำงานที่อื่น

ทุกวันนี้มีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยเข้ามาช่วยสนับสนุนและทำงานร่วมกับชาวบ้านเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และยกระดับสินค้าในชุมชนให้ได้มาตรฐานสากล

ทั้งในเรื่องของการวิจัยสารอาหารของข้าวแต่ละชนิด วิจัยสูตรการทำน้ำนมข้าว พร้อมกับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และหาช่องทางการตลาดให้กับสหกรณ์เกษตรอินทรีย์ทัพไทยมีช่องทางจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศมากขึ้นกว่าเดิม

นอกจากนี้หมู่บ้านทัพไทยยังเป็น 1 ใน 8 หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งได้จัดทำโครงการพัฒนาและส่งเสริมหมู่บ้านอินทรีย์ (Organic Village) โดยพัฒนาเกษตรกรให้ผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า

หมู่บ้านทัพไทยจึงเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ของคนไทยและต่างชาติที่ได้เดินทางไปเยี่ยมชม ไปดูวิถีชีวิตของชาวบ้านในการทำเกษตรอินทรีย์จะทำให้มีรายได้จากการท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวได้เข้ามาจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าจากชุมชน ซึ่งปลอดสารพิษ

อย่างไรก็ตามกว่าจะมาเป็นสหกรณ์เกษตรอินทรีย์ทัพไทย จำกัดนั้น ได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง แต่เดิมเป็นกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านทัพไทย ได้มีการจัดตั้งกลุ่มในนาม “กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและอาชีพทางเลือกบ้านทัพไทย” ตั้งแต่ปี 2553 มีสมาชิก เพียง 30 ครอบครัว จาก 4 หมู่บ้าน ในขณะนั้นทางกลุ่มฯ มีผลผลิตข้าวประมาณ 60 ตัน ข้าวเปลือก/ปี เท่านั้น

กระทั่งต่อมาได้จัดตั้งเป็นกลุ่ม “สหกรณ์เกษตรอินทรีย์ทัพไทย จำกัด” ราวๆเดือนสิงหาคม 2557 จนถึงปัจจุบันมีสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น 207 ราย ประกอบด้วย 15 ชุมชน 8 ตำบล 2 อำเภอ ซึ่งทำให้ขยายฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ได้เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 500 ตัน ข้าวเปลือก/ปี ข้าวที่ผลิตได้ประกอบด้วย ข้าวหอมมะลิ 105 ข้าวหอมมะลิแดง ข้าวหอมนิล ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวปกาอำปึลและข้าวเนียงกวง ซึ่งเป็นข้าวพันธ์พื้นเมืองรวมแล้วประมาณ 10 สายพันธุ์

นอกจากนี้ยังพืชหลังนา ได้แก่ ถั่วเขียว ถั่วดำ แตงโม ผัก ผลไม้ตามฤดูกาล และยังมีผลผลิตจากสุกรขุน ปลา เป็ด ไก่พื้นบ้าน รวมทั้งไข่ไก่ละไข่เป็ด อีกด้วย

น่าสนใจ ตรงที่ หมู่บ้านทัพไทย” มีจุดเริ่มต้นเหมือนกับหลายๆแห่ง คือ มาจากความต้องการดูแลสุขภาพของลูกหลานและผู้ซื้อจึงได้ปรับเปลี่ยนมาทำสินค้าเกษตรอินทรีย์เพื่อจำหน่ายและเติบโตอย่างต่อเนื่องเรียบเรียงโดยนายทวี มีเงิน
บรรณาธิการเว็บไซต์มูลนิธิสัมมาชีพ

 


สังคมสัมมาชีพล่าสุด


ลุ้นระทึก ก.ม.SE สดใสหรือริบหรี่ โดยนายทวี มีเงิน

โดย Admin / 18 เม.ย. 2561

เรียบเรียงโดยนายทวี มีเงิน บรรณาธิการเว็บไซต์มูลนิธิสัม...

ดิจิทัศน์ตัดสินเลือกตั้ง

โดย ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ / 17 เม.ย. 2561

โดยดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ...

“นิด้า สัมมนาฟรี SME ด้านท่องเที่ยว “King Power แจก ห้องน้ำชุมชน”

โดย Admin / 11 เม.ย. 2561

เรียบเรียงโดยนายทวี มีเงิน บรรณาธิการเว็บไซต์มูลนิธิสัม...

ชุมชนเข้มแข็ง ”หมู่บ้านทัพไทย” ความสำเร็จของ ”เกษตรอินทรีย์” โดยนายทวี มีเงิน

โดย ทวี มีเงิน / 05 เม.ย. 2561

เรียบเรียงโดยนายทวี มีเงิน บรรณาธิการเว็บไซต์มูลนิธิสัมม...