• slide-3


หน้าแรก / สังคมสัมมาชีพ / “นิด้า สัมมนาฟรี SME ด้านท่องเที่ยว “King Power แจก ห้องน้ำชุมชน”

“นิด้า สัมมนาฟรี SME ด้านท่องเที่ยว “King Power แจก ห้องน้ำชุมชน”

โดย Admin / 11.04.2561

มีข่าวดีมาบอก 2 โครงการดีๆที่น่าสนใจ “นิด้า” จัดสัมมนาฟรี สำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมด้านท่องเที่ยวและบริการพื้นที่อีอีซี.อีกโครงการ “King Power สนับสนุนโครงการสร้างห้องน้ำในพื้นที่ท่องเที่ยวชุมชน

โครงการแรกสำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ด้านธุรกิจท่องเที่ยว โดยคณะการจัดการการท่องเที่ยวสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) โครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2561 จัดการประชุมสัมมนา “จุดไอเดียรังสรรค์คุณค่าด้านการท่องเที่ยวและบริการด้วยนวัตกรรมสู่ความสำเร็จผู้ประกอบการยุคดิจิตอล 4.0 “

ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ เพื่อเป็นกลไกส่งเสริมการเพิ่มรายได้จากนักท่องเที่ยวในเส้นทางระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ ”อีอีซี.” เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวภูมิภาคอาเซียน

ในการสัมมนาครั้งนี้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจะได้รับฟังการบรรยายในหัวข้อต่างๆสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

หัวข้อสัมมนา อาทิ

     - ก้าวต่อไปการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวอัจฉริยะในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก

     - ปรับไอเดียให้กลายเป็นนวัตกรรมเชื่อมโยงอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการยุค 4.0

     - การปฏิรูปดิจิตอล สำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยวและบริการ เป็นต้น

วิทยากรล้วนผู้ทรงคุณวุฒิที่จะมาให้ความรู้ อาทิ ดร.พัทริยา เหล็กเพชร,ผศ.ดร.สุดสันต์ สุทธิพิศาล,ดร.ปรเมษฐ์ บุญนำศิริกิจ,ดร.พยัต วุฒิรงค์,ดร.วีระพันธ์ ชินวัติ,คุณพรมเมธ นาถมทอง และคุณกนกพันธ์ เจริญรุ่งเรือง

การสัมมนาจะมีทั้งหมด 4 ครั้ง ในพื้นที่ 3 จังหวัด ประกอบด้วย ฉะเชิงเทรา ระยอง จังหวัดละ 1 ครั้ง และชลบุรี 2 ครั้ง โดยผู้เข้ารับการอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น การสัมมนาแต่ละครั้งจะรับผู้ประกอบการที่สนใจได้เพียง 100 ท่านเท่านั้น

    ครั้งแรกจัดสัมมนาในวันที่ 24 เมษายน 2561 ณ โรงแรมซันไรส์ ลากูน กอล์ฟแอนด์รีสอร์ต อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

    ครั้งที่ 2 ในวันที่ 25 เมษายน 2561 โรงแรมชลจันทร์ จ.ชลบุรี

    ครั้งที่ 3 ในวันที่ 16 พ.ค. 2561 โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จ.ระยอง

    ครั้งที่ 4 ในวันที่ 22 พ.ค. 2561 ที่ จ.ชลบุรี

ผู้ประกอบการที่สนใจ เข้าร่วมสัมมนา ติดต่อที่คุณนรินทร์พร อภิรักษ์ไพบูลย์ โทร. 09-2464–9111 หรือ อีเมล tourism.nida@gmail.com  โทรสาร. 02-375-4222

อีกงานที่น่าสนใจเป็นโครงการเกี่ยวกับท่องเที่ยวชุมชน คือ โครงการ “King Power Thai Power พลังคนไทย” เป็นโครงการสนับสนุนห้องน้ำชุมชน โดยมีเงื่อนไขดังนี้

    1) ชุมชนต้องมี พื้นที่ขนาด 5 เมตร X 10 เมตร สำหรับการก่อสร้างห้องน้ำ

    2) ชุมชนที่มีสถานที่ท่องเที่ยว ต้องมีนักท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า 500-1000 คนต่อสัปดาห์

    3) มีศักยภาพในการดูแล โดยมีการตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการห้องน้ำชุมชนอย่างน้อย 5-7 ท่าน

    4) มีศักยภาพในการดูแลและรักษาความสะอาดได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายกับประชาชนผู้ใช้บริการ 

    5) ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะชุมชนมีพื้นที่สาธารณะ เพื่อใช้ประโยชน์สำหรับบุคคลทั่วไป

    6) เขียนแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวของชุมชนตัวเองที่เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไปความยาวไม่เกินหน้ากระดาษ A4 มาที่ inbox page : King Power Thai Power พลังคนไทย

หมดเขตรับสมัครการเข้าร่วมโครงการ 30 พ.ค.2561 หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-677-8888 ต่อ 1513,1518 ได้เลย

นับว่าเป็นโอกาสอันดีทั้งผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ด้านการท่องเที่ยวและบริการ และเป็นข่าวดีสำหรับชุมชนที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่ต้องการห้องน้ำสำหรับบริการนักท่องเที่ยวเช่นเดียวกันเรียบเรียงโดยนายทวี มีเงิน  
บรรณาธิการเว็บไซต์มูลนิธิสัมมาชีพ


สังคมสัมมาชีพล่าสุด


ลุ้นระทึก ก.ม.SE สดใสหรือริบหรี่ โดยนายทวี มีเงิน

โดย Admin / 18 เม.ย. 2561

เรียบเรียงโดยนายทวี มีเงิน บรรณาธิการเว็บไซต์มูลนิธิสัม...

ดิจิทัศน์ตัดสินเลือกตั้ง

โดย ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ / 17 เม.ย. 2561

โดยดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ...

“นิด้า สัมมนาฟรี SME ด้านท่องเที่ยว “King Power แจก ห้องน้ำชุมชน”

โดย Admin / 11 เม.ย. 2561

เรียบเรียงโดยนายทวี มีเงิน บรรณาธิการเว็บไซต์มูลนิธิสัม...

ชุมชนเข้มแข็ง ”หมู่บ้านทัพไทย” ความสำเร็จของ ”เกษตรอินทรีย์” โดยนายทวี มีเงิน

โดย ทวี มีเงิน / 05 เม.ย. 2561

เรียบเรียงโดยนายทวี มีเงิน บรรณาธิการเว็บไซต์มูลนิธิสัมม...