• slide-3


หน้าแรก / สังคมสัมมาชีพ /  Dynamic Surin Forums ยึดแนว ”สัมมาชีพ” พัฒนาสุรินทร์

 Dynamic Surin Forums ยึดแนว ”สัมมาชีพ” พัฒนาสุรินทร์

โดย Admin / 16.05.2561

   Dynamic Surin Forums

       ยึดแนว”สัมมาชีพ”พัฒนาสุรินทร์

“Dynamic Surin Forums” เป็นแนวความคิดของ ”คุณอาทร แสงโสมวงศ์” กรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัดเรือนไหมใบหม่อน ซึ่งเป็น 1 ใน 4 ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ได้รับรางวัล ”เอสเอ็มอี-สัมมาชีพ“ จัดโดย ”มูลนิธิสัมมาชีพ” ในปี 2560 ที่ผ่านมา

คุณอาทรได้นำเงินรางวัลจำนวน 2แสนบาท มาทำให้เกิดประโยชน์โดยการนำมาขยายเครือข่ายกลุ่มธุรกิจเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาสังคมในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ เพื่อต่อยอดการทำงานตามแนวทางสัมมาชีพ

นี่คือที่มาที่ไปของ “Dynamic  Surin Forums” โดยมีสมาชิกจากองค์กรธุรกิจต่างๆในจังหวัดสุรินทร์ 17 องค์กรมารวมตัวกันอย่างหลวมๆ ประกอบด้วย หอการค้า จังหวัดสุรินทร์ สภาอุตสาหกรรม จังหวัดสุรินทร์ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ บริษัทประชารัฐรักสามัคคี จำกัด จังหวัดสุรินทร์ สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดสุรินทร์  สมาพันธ์เอสเอ็มอี จังหวัดสุรินทร์ ชมรมธนาคารจังหวัดสุรินทร์ ชมรม Biz Club สุรินทร์ ชมรมโรงโม่หิน จังหวัดสุรินทร์ ชมรม YEC สุรินทร์ ชมรมจักรยานจังหวัดสุรินทร์ ชมรมชมรมผู้ส่งออกจังหวัดสุรินทร์ สภาวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ มูลนิธิพัฒนาอีสาน ศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนาสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 

เป้าหมาย เพื่อให้จังหวัดสุรินทร์ เป็นเมืองสุขภาพ สุรินทร์เป็นเมืองแห่งความสุข และสุรินทร์มีอาชีพแบบสัมมาชีพ

ยุทธศาสตร์ที่จะนำไปสู่เป้าหมาย มีทั้งหมด 4 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทศาสตร์ที่ 1 รวมกลุ่มภาคเอกชนให้เป็นหนึ่งเดียว

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาอาชีพคนสุรินทร์ให้มีสัมมาชีพ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 รณรงค์ให้คนสุรินทร์กินและเที่ยวในจังหวัดสุรินทร์

และยุทธศาสตร์ที่ 4 ประชาสัมพันธ์ให้จังหวัดสุรินทร์เป็นที่รู้จักทั้งคนไทยและต่างประเทศ

รูปแบบกิจกรรม ประกอบไปด้วยการเสวนา การปั่นจักรยาน ทัวร์สุขภาพ น้ำดื่มเพื่อสุขภาพ หนังสั้น Lost in Surin เป็นต้น

”คุณอาทร” ซึ่งเป็นหัวเรือใหญ่เล่าเพิ่มเติมว่า “Dynamic Surin Forums เป็นการรวมตัวกลุ่มต่างๆทั้งภาคธุรกิจ ภาควิชาการและภาคประชาสังคม เพื่อมาพัฒนาเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ให้มีความเข้มแข็งโดยยึดหลักสัมมาชีพ แต่เดิมองค์กรต่างๆ จะเป็นลักษณะองค์กรใครองค์กรมัน ต่างคนต่างทำเวลานำเสนอปัญหาก็จะเสนอปัญหาเฉพาะขององค์กรตัวเอง จึงมีแนวคิดรวบรวมองค์กรเหล่านี้ขึ้นมาเป็น Dynamic Surin Forums เพื่อเป็นเวทีที่นำเสนอเรื่องราวของจังหวัดสุรินทร์ และเพื่อการแลกเปลี่ยนปัญหาต่างๆเพื่อนำเสนอปัญหาร่วมกันจะทำให้มีพลังและมีความชัดเจนยิ่งขึ้น

นอกจากนี้เวลาจัดงานหรืออีเวนต์ต่างๆ เช่น งานปั่นจักรยานของชมรมปั่นจักรยาน หากทำโดยลำพังอาจจะมีปัญหาในเรื่องการหารายได้ แต่ถ้าทุกองค์กรร่วมกันก็สามารถแก้ปัญหานี้ได้ ”นายอาทรกล่าวและว่า “เราอยากเห็น Dynamic Surin Forums เหมือนกับ ”ปูซาน โซไซตี้” ของเกาหลีที่เขาสามารถเนรมิตสลัมให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยการทาสีอาคารต่างๆใหม่เราอยากเห็นสุรินทร์เป็นอย่างนั้น“

คุณอาทรยังได้พูดถึงการรวมตัวที่ผ่านมาก็ยังอาจจะขลุกขลักอยู่บ้างเป็นเรื่องปกติ เพราะบางคนยังติดที่จะเสนอเฉพาะปัญหาขององค์กรตัวเอง แต่ต่อไปเมื่อทุกคนเข้าใจวัตถุประสงค์เข้าใจบทบาทก็คงจะดีขึ้น เพราะเป็นการรวมตัวกันไม่นาน อีกทั้งจะพยายามหาทางให้ทุกคนตื่นตัวกับการร่วมมือกันมากขึ้น เพราะทุกวันนี้สมาชิกกว่า 40 คน มาประชุมเพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้นแต่เชื่อว่าเมื่อทุกคนเข้าใจในภารกิจคงตื่นตัวมากกว่านี้

สำหรับ Dynamic Surin Forum ได้มีการประชุมร่วมกันมาแล้ว 3 ครั้ง โดยยึดเอาวันที่ 23 ของทุกเดือน ข้อเสนอที่เสนอในที่ประชุมก็จะนำมาสรุปแล้วเพื่อนำเสนอหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องหรือเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อผลักดันต่อไป “ คุณอาทรกล่าวทิ้งท้าย

ด้าน ดร.สุนทร คุณชัยมัง อดีตผู้อำนวยการมูลนิธิสัมมาชีพ กล่าวเสริมว่าเห็นด้วยกับคุณอาทร ที่ทำเรื่อง Dynamic Surin Forums เป็นกลุ่มระดับท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เฉพาะส่วน เป็นกลุ่มที่ต้องการพัฒนาท้องถิ่น เป็นการทำงานของวิสาหกิจชุมชนและเอสเอ็มอีที่สอดรับกับสัมมาชีพ สร้างงานใหม่ให้จีดีพี.สูงขึ้นถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีของนักธุรกิจที่อยากจะพัฒนาท้องถิ่นจะทำให้เกิดพลังได้

หมายเหตุ สำหรับการประชุม Dynamic Surin Forum ครั้งที่ 4 จะจัดขึ้นในวันที่ 23 พ.ค.2561 ณ บ้านไหมทองสะเร็น

เวลา 8.00 น.  ลงทะเบียน

เวลา 8.30-12.00 น. ประชุมเสวนา ”สัมมาชีพทางรอดของสังคมไทย “วิทยากรประกอบด้วย พระอาจารย์สังคมธนปัญโญ,พ่อคำเดื่อ ภาษี,นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ และดร.สุนทร คุณชัยมัง

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

ภาคบ่าย 13. 00 น. ประชุม Dynamic Surin Forums เพื่อให้สมาชิกนำเสนอประเด็นต่างๆที่จะต้องผลักดันเพื่อพัฒนาจังหวัดสุรินทร์ต่อไปเรียบเรียงโดยนายทวี มีเงิน
บรรณาธิการเว็บไซต์มูลนิธิสัมมาชีพ

 


สังคมสัมมาชีพล่าสุด


ขอเชิญร่วมแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล "สัมมาชีพสัมพันธ์"

โดย Admin / 22 พ.ค. 2561

ขอเชิญร่วมแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล สัมมาชีพสัมพันธ์ ชิงถ้ว...

สมคิด “โชว์วิสัยทัศน์ ปั้นเอสเอ็มอี” ขับเคลื่อนประเทศ ”มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน“

โดย Admin / 21 พ.ค. 2561

เรียบเรียงโดยนายทวี มีเงิน บรรณาธิการเว็บไซต์มูลนิธิสัมม...

บทที่ 3 เป้าหมายชีวิต : ดร.สมฤดี ศรีจรรยา

โดย ดร.สมฤดี ศรีจรรยา / 21 พ.ค. 2561

โดยดร.สมฤดี ศรีจรรยา...

 Dynamic Surin Forums ยึดแนว ”สัมมาชีพ” พัฒนาสุรินทร์

โดย Admin / 16 พ.ค. 2561

เรียบเรียงโดยนายทวี มีเงิน บรรณาธิการเว็บไซต์มูลนิธิสัมม...