• slide-3


หน้าแรก / คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

 • ถาม สำนักงานมูลนิธิสัมมาชีพตั้งอยู่ที่ไหน
 • ตอบ 1111/23 โครงการเดอะฮาบิแทท ศรีวรา ซ.ลาดพร้าว 94(ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 10310
 • ถาม ใบเสร็จนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ไหม
 • ตอบ มูลนิธิสัมมาชีพเป็นองค์กรสาธารณกุศล ลำดับที่ 832 ตามประกาศกระทรวงการคลัง ใบเสร็จของมูลนิธิสัมมาชีพสามารถนำไปหักลดหย่อยภาษีได้
 • ถาม มูลนิธิสัมมาชีพทำอะไร
 • ตอบ เรามุ่งสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ด้วยการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
 • ถาม อยากเป็นส่วนหนึ่งของสัมมาชีพต้องทำอย่างไรบ้าง
 • ตอบ มูลนิธิสัมมาชีพเปิดรับสมัครอาสาสัมมาชีพ ผ่านช่องทางเว็บไซต์มูลนิธิสัมมาชีพ http://www.right-livelihoods.org
 • ถาม จะติดต่อมูลนิธิสัมมาชีพได้อย่างไรบ้าง
 • ตอบ โทร. 02 530 9204-5 หรือ เฟสบุคมูลนิธิสัมมาชีพ https://www.facebook.com/sammachiv/ หรือ เว็บไซต์มูลนิธิสัมมาชีพ http://www.right-livelihoods.org
 • ถาม มูลนิธิเปิดอบรมหลักสูตรอะไรบ้าง
 • ตอบ หลักสูตรอบรมที่เราเปิดเป็นประจำทุกปี คือ โครงการผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02 530 9204-5