เวทีสัมมาชีพ

ดร.สมฤดี ศรีจรรยา

กรรมการสถาบันผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง

ระบุเจาะตลาด Generation X ต้องรู้เท่าทันสื่อโฆษณาต้องฉลาด ไม่เยิ่นเย้อ

อ่านประวัติ

หลักสูตร

ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 8

ภายใต้หัวข้อ "Active Change Agent"
 

 อ่านหลักสูตร


ติดต่อเรา