• slide-3


หน้าแรก / ประสบการณ์และความรู้

ประสบการณ์และความรู้

เที่ยวจันทบุรี ชม ช้อป เสื่อจันทบูร

โดย admin / 05.05.2560

เที่ยวจันทบุรีทั้งที นอกจากจะซื้อพวกผลไม้แปรรูป อาหารทะเล หรือเครื่องประดับพลอยสวยๆ กลับไปเป็นของฝาก

อ่านต่อ

รางวัลวิสาหกิจชุมชน – สัมมาชีพ” กองทุนชุมชนบ้านถนนหัก

โดย admin / 16.08.2560

อ่านต่อ

วิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านนาต้นจั่น

โดย admin / 05.05.2560

อ่านต่อ

วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง (เกษตรทิพย์)

โดย admin / 05.05.2560

อ่านต่อ

วิสาหกิจชุมชนกองทุนออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านดอนคา

โดย admin / 04.05.2560

อ่านต่อ