• slide-3


หน้าแรก / ประสบการณ์และความรู้

ประสบการณ์และความรู้

ลงพื้นที่พูดคุยแลกเปลี่ยนค้นหาข้อมูล ณ บ้านนาต้นจั่น

โดย admin / 04.09.2560

ลงพื้นที่พูดคุยแลกเปลี่ยนค้นหาข้อมูล ณ บ้านนาต้นจั่น ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

อ่านต่อ

ลงพื้นที่ ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านผาปัง ต.ผาปัง อ.แม่พริก จ.ลำปาง

โดย admin / 04.09.2560

อ่านต่อ

วิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านนาต้นจั่น

โดย admin / 05.05.2560

อ่านต่อ

วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง (เกษตรทิพย์)

โดย admin / 05.05.2560

อ่านต่อ

วิสาหกิจชุมชนกองทุนออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านดอนคา

โดย admin / 04.05.2560

อ่านต่อ

เที่ยวจันทบุรี ชม ช้อป เสื่อจันทบูร

โดย admin / 05.05.2560

อ่านต่อ

รางวัลวิสาหกิจชุมชน – สัมมาชีพ” กองทุนชุมชนบ้านถนนหัก

โดย admin / 16.08.2560

อ่านต่อ